Arta relațiilor Multiculturale
The art of multicultural relationships

5 ani de Comunitate WomenEsteem International și 1 an de WEI For You Magazine

5 years of WomenEsteem International Community and 1 year of WEI For You Magazine

Miercuri, 16 Noiembrie, 19:00 

Hotel Cișmigiu - Sala Șelari

Bulevardul Regina Elisabeta 38, București 050017

womenEsteem International

Arta Relațiilor Multiculturale

Asociația WomenEsteem International are plăcerea de a vă invita miercuri, 16 noiembrie, începând cu ora 19:00 la Hotel Cișmigiu, sala Șelari, la evenimentul aniversar de 5 ani de Comunitate WEI și 1 an de revistă WEI For You.
Și pentru că nimic nu se poate construi fără cuvânt în lumea aceasta, am ales ca motto al evenimentului nostru, prima parte din cunoscutul verset din Biblie ”La început a fost cuvântul” [Ioan 1:1-14].
Cuvintele potrivite ne-au susținut în toți acești 5 ani de când am lansat Comunitatea WomenEsteem International și tot ele sunt seva articolelor și a scrierilor de tot felul pe care le publicăm în revista noastră WomenEsteem International For You. Prin ele construim poduri de lumină și cunoaștere care ne leagă cu oameni din toată lumea.
De aceea, vom celebra succesul revistei comunității noastre prin sărbătorirea primului an de la lansarea acesteia.

Seara va fi presărată cu momente unice de învățare, schimb de idei și povești ale sufletelor ce fac parte deja din comunitatea noastră. Ne vom conecta cu persoane atât prezente în București, cât și în alte orașe din România și din străinătate.
Pentru că suntem o comunitate internațională, întregul eveniment va avea un iz multicultural. Astfel, vă veți putea bucura de intervențiile unor femei mai mult sau mai puțin cunoscute, cu care am construit în ultimii ani ceea ce suntem astăzi.

womenEsteem International

The art of multicultural relationships

WomenEsteem International Association is pleased to invite you on Wednesday, November 16, starting at 19:00 at Cișmigiu Hotel, Șelari hall, to the 5th-anniversary event of the WomenEsteem International Community and 1 year of the WomenEsteem International For You magazine.
And because nothing can be built without words in this world, we chose as the motto of our event, the first part of the well-known verse from the Bible “In the beginning was the word” [John 1:1-14]. The right words have sustained us all these 5 years since we launched the WomenEsteem International Community and they are also the lifeblood of the articles and writings of all kinds that we publish in our WomenEsteem International For You magazine.
Through them, we build bridges of light and knowledge that connect us with people from all over the world. That’s why we will celebrate the success of our community magazine by celebrating its first year since its launch.

The evening will be filled with unique moments of learning, exchange of ideas, and stories of the souls who are already part of our community. We will connect with people both present in Bucharest and in other cities in Romania and abroad.
Because we are an international community, the whole event will have a multicultural feel. Thus, you will be able to enjoy the interventions of more or less known women, with whom we have built in recent years what we are today.

Wednesday, Noiembrie 16, 19:00 

Hotel Cișmigiu - Șelari Hall

Bulevardul Regina Elisabeta 38, București 050017

”La început a fost cuvântul” [Ioan 1:1-14]
"In the beginning was the word" [John 1:1-14]

Cuvintele potrivite ne-au susținut în toți acești 5 ani de când am lansat Comunitatea WomenEsteem International și tot ele sunt seva articolelor și a scrierilor de tot felul pe care le publicăm în revista noastră WomenEsteem International For You.

The right words have sustained us all these 5 years since we launched the WomenEsteem International Community and they are also the lifeblood of the articles and writings of all kinds that we publish in our WomenEsteem International For You magazine.

Speakeri

Speakers

Cultură

Culture

Comunitate

Community

Microcosmos

Microcosmos

Celebrare

Celebrate

Schimb de idei

Ideas exchange

The evening will be filled with unique moments of learning, exchange of ideas, and stories of the souls who are already part of our community. We will connect with people both present in Bucharest and in other cities in Romania and abroad.

Seara va fi presărată cu momente unice de învățare, schimb de idei și povești ale sufletelor ce fac parte deja din comunitatea noastră. Ne vom conecta cu persoane atât prezente în București, cât și în alte orașe din România și din străinătate.

Upcoming Events

elevate-755083-unsplash.jpg

Sunday, November 17, 1:00 PM

Melbourne

5 Floor, NO134, ABC Street.

Monday, November 12, 6:00 PM

Sydney

Chelsea Wine Bar, NO134, ABC Street.

Monday, November 12, 6:00 PM

Brisbane

5 Floor, NO134, ABC Street.

Monday, November 12, 6:00 PM

London

5 Floor, NO134, ABC Street.

Monday, November 12, 6:00 PM

Melbourne

5 Floor, NO134, ABC Street.

Monday, November 12, 6:00 PM

Sydney

5 Floor, NO134, ABC Street.